Kallelse till extra årsmöte MED Sollentuna

Härmed kallas MEDlemmarna till extra årsmöte för MED Sollentuna tisdagen den 6 november 2018, kl 18.00-19.00 i Församlingshuset vid Sollentuna Centrum.

Anmäl deltagande till bo.hansson@medborgerligsamling.se senast måndagen den 29 nov.

Förslag på dagordning för det extra årsmötet:

 

Dagordning

  • 1. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
  • 2. Fastställande av röstlängd
  • 3. Val av stämmoordförande, sekreterare och justeringsmän
  • 4. Val av ordförande för lokalstyrelsen
  • 5. Beslut om antal ledamöter i lokalstyrelsen
  • 6. Val av övriga ledamöter i lokalstyrelsen
  • 7. Övriga, vid extra årsstämman väckta, frågor

 

Välkomna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + 14 =