Motion beträffande att en närliggande gatuadress bör finnas med när detaljplaner skickas ut till KF:s ledamöter.

Eftersom Sollentuna är en långsträckt kommun kan det ibland vara svårt för oss ledamöter i kommunfullmäktige att hitta vilket område i kommunen detaljplanen visar. Man kanske bor i den södra delen av kommunen och känner inte till den norra. Detaljplanen över Esset kan vara ett exempel på detta – vilken gata ligger närmast så att man kan orientera sig.

Det skulle spara mycket tid om man slapp leta efter vilket område i kommunen detaljplanen gäller. Efter vad vi tycker kan det inte vara speciellt svårt att få med närmaste gatuadress på detaljplanen och gärna då också i så stor stil att det är läsligt.

Vi yrkar på att närmaste gatuadress ska finnas med på detaljplanerna i fortsättningen.

Sollentuna 4 december 2017

Ewa Hellström-Boström       Ann Furugård            Bo Hansson