Motion beträffande syskonförtur till förskolor och låg- och mellanstadieskolor i Sollentuna

Bakgrunden till vår motion är att i Sollentuna har inte yngre syskon förtur till samma daghem/förskola eller skola som deras äldre syskon går i.

Syskonförtur borde vara en självklarhet i kommunen. För att nämna några punkter:

  1. För yngre barn är det en stor trygghet att då och då kunna se äldre syskon på förskolans lekgårdar.
  2. Miljöpåverkan blir betydligt mindre om man som förälder slipper åka mellan två eller flera olika platser för att hämta sina barn.
  3. Det blir betydligt mindre stressmoment för den förälder som hämtar om man inte måste flänga mellan olika förskolor/skolor för att hämta barnen. Stress kan i längden leda till utbrändhet och sjukskrivning. Det är svårt nog ändå att få ihop livspusslet för småbarnsföräldrar. För kommun och arbetsgivare kan det alltså bli högre kostnader på grund av detta.
  4. Ibland kan det vara mycket svårt att få med sig ett ”tredskande” barn från förskolan (en halvtimme för att hämta barn är nog mer eller mindre normalt) ska man därefter hämta ett eller flera syskon på en annan förskola/skola så kan man som förälder vara så försenad att personalen där får vänta kvar och arbeta på övertid. Något som i längden leder till missnöje hos både personal och föräldrar.
  5. Risken för trafikolyckor ökar också om föräldrarna känner sig stressade vid skolan eller förskolan.

Vi yrkar på att syskonförtur införs i Sollentunas förskolor och skolor.

Sollentuna 4 december 2017

Ewa Hellström-Boström Ann Furugård Bo Hansson