Motion om Införande av kommunala ordningsvakter i Sollentuna

I dagens Sollentuna så känner medborgarna sig i allmänhet inte trygga under vissa tider på dygnet. Under de senaste åren har det varit flera skjutningar bland annat i Edsberg och på Malmvägen. Polisen har inte reagerat och agerat inom rimlig tid, vilket förstärker osäkerhetskänslan hos kommuninvånare. Den nya polisorganisationen har medfört ökad centralisering och mindre effektiv kommunal polisnärvaro. Polisen syns inte alls så ofta i kommunen som vore önskvärt.
”När katten är borta så dansar råttorna på repet” ¬- så vill vi inte ha det!

Vi behöver ha en ständigt närvarande ordningsmakt i kommunen, för att få kontroll på brottsligheten.
Eftersom polisen inte klarar av problemet i dag så måste vi lösa detta på ett annat sätt. Därför föreslår vi att det ska införas kommunala ordningsväktare som kan upprätthålla lag och ordning i de utsatta områdena i kommunen. Väktarna ska ha befogenheter att omhänderta” buset”. För att kunna motverka och förhindra våld måste då väktarna ha lämplig utrustning.

På detta sätt vi vill säkerställa tryggheten för Sollentunas innevånare.
Därför yrkar vi att kommunen snarast utreder införandet av kommunala ordningsvakter.

Sollentuna den 9.4.2017

Ann Furugård      Ewa Hellström-Boström         Bo Hansson