Motion till kommunfullmäktige beträffande att etablera en lastplats på Åkervägen för de företag som ligger snett emot Helenelunds station

Kommunens jakt på felparkerare går ut över enskilda näringsidkare.
De näringsidkare som finns vid Helenelunds station på Åkervägen har idag problem att få logistiken med varuleveranser att fungera. När dessa butiker får leveranser av varor så finns det ingenstans att stanna och lasta av utan att distributionsbilarna felparkerar, vilket vid ett flertal tillfällen resulterat i höga parkeringsböter bara för att stanna några minuter och leverera varor. Vi anser att detta strider mot kommunens policy att vara småföretagarvänlig.
Leveranserna underlättas inte heller av att distributionsbilar fått punktering och skrapskador på underredet på grund av en hög kant på ca 1 dm (ej markerad alls) på Åkervägen.

  • Vi vill därför att Sollentuna kommun omgående markerar en lastplats på Åkervägen för varubilar i direkt anslutning till dessa företag.
  • Vi vill att man tar bort den höga kanten så att varutransporter kommer fram.

Sollentuna den 25.9.2017

Ann Furugård          Ewa Hellström-Boström            Bo Hansson