Motion till Kommunfullmäktige

För att demokratin ska fungera i Sollentuna så krävs det att det ska finnas någon fysisk person som tar ansvar för de beslut som tas i kommunen. Tar politiker och tjänstemän beslut som innebär fullständiga felsatsningar eller medför böter så måste någon ta ansvar och kunna bestraffas.
Skulle vi som medborgare ta beslut som innebär böter så får vi betala.

Det är skattemedel som tjänstemän och politiker i Sollentuna handskas med, det är inte deras privata plånbok.
Vi yrkar härmed att Sollentuna återinför tjänstemannaansvar och även politikeransvar omedelbart.

Sollentuna den 18.11.2017

Ann Furugård       Ewa Hellström-Boström        Bo Hansson